A Wallis motor ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA – MAGYARORSZÁG

AZ ADATKEZELŐ

Az értékesítés, székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5. (a „Márkakereskedő”) az Önre vonatkozó személyes adatok kezelője.

HOGYAN GYŰJTJÜK AZ ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOKAT?

A Márkakereskedő többek között az alábbi esetekben kezel Önre vonatkozó személyes adatokat:

 • Ha Ön közvetlenül, pl. a Márkakereskedő weboldalán (Wallis Motor Shop) keresztül felkeres bennünket, hogy a BMW termékeiről és szolgáltatásairól tájékozódjon.
 • Ha terméket vagy szolgáltatást vásárol tőlünk.
 • Ha marketingkampányunkra reagál pl. kitölt egy válaszlapot vagy a weboldalunkon adatot ad meg.
 • Ha a személyes adatait a BMW Group vállalatok vagy egyéb harmadik fél adja át számunkra.
 • Ha egyéb üzleti partnerek az Önre vonatkozó személyes adatokat engedélyezett módon továbbítják részünkre.
 • Ha személyes adatait más forrásokból szereztük (pl. adatbázissal üzletszerűen márkakereskedő ügynököktől).

Ha más nevében ad meg adatot, akkor köteles biztosítani, hogy az adatátadás előtt a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót nekik átadja. Ha még nem töltötte be a 16. életévét, akkor kérjük, hogy ne adjon meg magáról semmilyen adatot kivéve, ha ehhez szülőjének vagy gondviselőjének az engedélyével rendelkezik.

Kérjük, hogy segítsen adatait naprakészen tartani, és tájékoztasson bennünket, ha az elérhetősége vagy kapcsolattartási preferenciái változnának.

MILYEN INFORMÁCIÓKAT GYŰJTHETÜNK ÖNRŐL?

Önre vonatkozóan az alábbi típusú adatokat gyűjthetjük:

 • Elérhetőségek
  • név
  • megszólítás
  • monogram
  • lakcím
  • telefonszám
  • emailcím
  • faxszám
 • Személyes adatok
  • születési idő
  • családi állapot
  • előnyben részesített fizetési mód
  • előnyben részesített kapcsolattartási mód
  • cégnév
 • Érdeklődési kör
 • Weboldal & Tájékoztatások Igénybevétele
  • hogyan használja a weboldalunkat
  • megnyitja-e és továbbítja-e tájékoztatóinkat
  • ideértve a sütikkel és egyéb nyomonkövetési technológiákkal gyűjtött információkat (az itt található Cookie-szabályzatunk erről részletes tájékoztatást ad)

Ügyfélmúltra vonatkozó információk

  • az ügyfélelégedettség mértéke (és a selfcare platformról származó további információk)
  • eddigi panaszok
 • Eszközök és Szolgáltatások Használata
  • hogyan használja eszközeit (mobilját vagy járművét) és az eszközén elérhető szolgáltatásokat.

HOGYAN HASZNÁLHATJUK FEL A SZEMÉLYES ADATAIT?

Az uniós adatvédelmi jogszabályok alapján a személyes adatok több jogalap közül egy jogalap alapján használhatók fel, és a jelen szabályzatban kötelesek vagyunk meghatározni az egyes adatfelhasználási módok jogalapját. Az Önre vonatkozó információk felhasználása alapjául szolgáló jogalapot a felhasználási mód mellett tüntettük fel.

Ügyféltámogatás és marketing – megkeresések megválaszolása, hírek és ajánlatok küldése az Ön számára

 • A Márkakereskedő [az Elérhetőségeket, Személyes Adatokat és Érdeklődési Kört, az Ügyfélmúltjára vonatkozó és a Weboldal és Tájékoztatások igénybevételi adatait] gyűjti, és felhasználhatja annak érdekében, hogy eldöntse, hogy milyen hírek és ajánlatok kelthetik fel leginkább az Ön érdeklődését, és hogy ezekkel az ajánlatokkal Önt az Ön által engedélyezett módon megkeresse.
 • Felhasználás indoka: Hozzájárulás, jogos érdek
 • Jogos érdek: Az adatkezelés a Márkakereskedő jogos érdekén alapul, hogy termékeit és szolgáltatásait reklámozza, és azokról tájékoztatást adjon. Az ügyféladatok meghatározott célra történő felhasználása érdekében az ügyfelek vagy lehetséges ügyfelek alapvető jogait és szabadságait a Márkakereskedő érdekével szembe állítva mérlegeltük.
 • Választási lehetőség: A marketing célú hozzájárulás a jövőre nézve bármikor visszavonható. Az ügyfél a közvetlen marketingmegkeresések ellen tiltakozhat.

Az Ön adataival kapcsolatos, kötelezően teljesítendő igényeknek való megfelelés – megfelelés a jogalkalmazó és szabályozó hatóságokkal, és bíróságokkal szemben teljesítendő jogi kötelezettségeinknek

 • A Márkakereskedő Magyarország jogszabályainak köteles megfelelni, valamint ezeket a jogszabályokat köteles betartani. Ebbe beleértendő az is, hogy kötelesek kiadni az Ön adatait bárhol a világon a jogalkalmazó és a szabályozó hatóságoknak, a bíróságoknak, valamint harmadik személy peres feleknek eljárásokkal és nyomozásokkal kapcsolatban, ahol arra kötelezettség áll fenn. Ahol megengedett, ott eljuttatjuk közvetlenül Önhöz az ilyen igénylést, vagy arról a válaszadás előtt értesítjük Önt, kivéve, ha ez bűncselekmények megelőzésére vagy felderítésre vonatkozó érdekbe ütközne.
 • Az adataival kapcsolatos kötelezően teljesítendő adatigénylések teljesítése céljából személyes adatokat átadni jogszabályi előírás, amelynek teljesítése az adott igénytől függ.
 • A felhasználás jogalapja: Jogi kötelezettség, jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.
 • Választási lehetőség: nincs

TOVÁBBÍTÁS HARMADIK SZEMÉLYEKNEK

A személyes adatok harmadik személyekhez továbbításra kerülhetnek, ha a továbbítás jogalapja megvan.

A személyes adatait az alábbiak számára továbbíthatjuk:

 • BMW Group vállalatok
 • Szerződött partnerek és szervizek
 • A Márkakereskedő számára szolgáltatást, mint például számítástechnikai karbantartást nyújtó cégek
 • számítástechnikai karbantartást, hosztingot, Customer Interaction Center szolgáltatást nyújtók.

Bár az interneten vagy a weboldalon történő adatátvitelnek a kibertámadásokkal szembeni teljes biztonsága nem garantálható, mi magunk megteszünk, és az alvállalkozóink és üzleti partnereink is mindent lehetséges erőfeszítést megtesznek a személyes adatai fizikai, elektronikai és eljárási eszközökkel történő védelme érdekében, ahogyan azt az adatvédelmi szabályozások követelményei megkívánják.

A Márkakereskedő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére mind a BMW Group-hoz tartozó, mind pedig független adatfeldolgozókat is igénybe vesz, amelyek a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag a Márkakereskedő, mint adatkezelő rendelkezései szerint kezelhetik, saját célra adatkezelést nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat a Márkakereskedő, mint adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni. A BMW Group-tól és Márkakereskedéstől független ilyen adatfeldolgozók a BMW Group Magyarország ügyfélkapcsolati központját üzemeltető CROME Communication Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 23. 3. em. 25A.; www.cromecommunication.hu) és a BMW Group Magyarország hivatalos Márkakereskedéseinek honlapjait és az azokon található kapcsolatfelvételi űrlapot kezelő Digitalwave Hungary Kft. (1149 Budapest, Pillangó park 9.; www.digitalwave.hu).

Minden adatának tárolása biztonságos szervereinken, vagy alvállalkozóink vagy üzleti partnereink biztonságos szerverein (vagy kinyomtatva, biztonságosan kezelve) történik, és az azokhoz való hozzáférés és felhasználás a biztonsági szabályzataink és eljárásaink (illetve alvállalkozóink vagy üzleti partnereink hasonló szabályozásai) követelményeinek megfelelően történik.

HOGYAN GONDOSKODUNK SZEMÉLYES ADATAI BIZTONSÁGÁRÓL?

Számos biztonsági intézkedést alkalmazunk, egyebek mellett titkosítási és hitelesítési eszközöket, hogy segítségükkel megóvjuk és fenntartsuk az adatai biztonságát, épségét és hozzáférhetőségét.

Bár az interneten vagy a honlapon történő adatátvitelnek a kibertámadásokkal szembeni teljes biztonsága nem garantálható, mi magunk megteszünk, és az alvállalkozóink és üzleti partnereink is mindent lehetséges erőfeszítést megtesznek a személyes adatai fizikai, elektronikai és eljárási eszközökkel történő védelme érdekében, ahogyan azt az adatvédelmi szabályozások követelményei megkívánják. Többek között az alábbi rendszabályokat vezettük be:

 • szigorúan korlátozott személyes hozzáférés az adataihoz, csakis azok számára, akiknek azok megismerése szükséges, és csakis a közölt célokra,
 • a gyűjtött adat továbbítása kizárólag titkosított formában történik,
 • szigorúan bizalmas adatok tárolása – pl. hitelkártya információké – kizárólag titkosított formában történik,
 • számítástechnikai rendszerek tűzfal-védelme az illetéktelen pl. hackerek által történő hozzáférés megakadályozása érdekében, és
 • a számítástechnikai rendszerekhez való hozzáférés állandó figyelemmel kísérése a személyes adatokkal való visszaélések leállítása és felderítése érdekében.

Ahol Önt jelszóval láttuk el (vagy ahol Ön választott jelszót) az általunk működtetett weblap, bármely más portál, app vagy szolgáltatás bizonyos részeihez történő hozzáféréshez, ott Ön felelős ennek a jelszónak a bizalmas, titkos kezeléséért, továbbá bármely más olyan biztonsági eljárás betartásáért, amelyet Önnel közöltünk. Arra kérjük, hogy senkivel ne osszon meg ilyen jelszót.

MEDDIG ŐRIZZÜK MEG AZ ADATAIT?

Addig őrizzük meg az adatait, ameddig annak a célnak, amelynek érdekében azokat megszereztük, vagy valamely más kapcsolódó megengedett célnak az eléréséhez (pl. egy velük szemben érvényesített igény elleni védekezéshez) az szükséges. Ennek megfelelően, ha két célra történik egy információ felhasználása, akkor azt addig őrizzük meg, ameddig a hosszabb megvalósulási idejű célt el nem érjük, de azt nem használjuk fel tovább arra a célra, amelyhez rövidebb ideig volt rá szükség az időtartam lejártán túl.

Az Ön adataihoz való hozzáférést azok számára, akiknek az adatai felhasználására szükségük van, arra az időtartamra korlátozzuk, ameddig az a megfelelő cél eléréséhez szükséges.

Az adatmegőrzési időtartamok meghatározása az üzleti szükségleteknek megfelelően történik, és azt az Önt illető információt, amelyre már nincs szükség, véglegesen anonimizáljuk (és az anonimizált információ megtartására sor kerülhet), vagy biztonságosan megsemmisítjük.

Felhasználás vevőtámogatási és marketing célokra: Az Ön vevőtámogatási és marketing célokra felhasznált adataival kapcsolatban arra a célra és az attól számított ideig (8 évig) tároljuk az adatait, amikor Öntől legutóbb az Önnek címzett marketingmegkeresésekhez hozzájárulást kaptunk, vagy amikor Ön egy általunk küldött marketing kommunikációra legutóbb választ adott (kivéve, ha abban a további megkeresésekről leiratkozott).

Ahol igények kezelésével kell számolni: bármely olyan adattal kapcsolatban, ahol ésszerű megítélésünk szerint Ön ellen, illetve ellenünk vagy harmadik személlyel szembeni igény ellen védekezésre lehet szükség, illetve ilyet kell érvényesíteni, akkor addig tároljuk az adatot, amíg az igény érvényesíthetősége fennáll.

KAPCSOLATFELVÉTEL AZ ÖN ADATVÉDELMI JOGAIVAL, VALAMINT AZ ADATVÉDELMI HATÓSÁGHOZ VALÓ PANASZBENYÚJTÁSI JOGÁVAL KAPCSOLATBAN

Ha az Ön adatai felhasználásával kapcsolatban kérdése van, akkor keressen bennünket az alábbi elérhetőségeinken:

Wallis Motor Pest
Cím: 1143 Budapest, Hungária krt. 95.
E-mail: wmp@wallismotor.hu

Wallis Motor Duna
Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 5.
E-mail: wmp@wallismotor.hu

Megilleti a jog arra, hogy

 • kérje, hogy adjuk meg annak a további részleteit, hogy miként használjuk fel az adatait,
 • a személyes adataihoz hozzáférést kapjon, és másolatban megtekintse azokat az adatait, amelyeket Ön közölt velünk,
 • az Önt illető személyes adatot, amelyet rendelkezésünkre bocsátott, tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban adjuk ki, és ahol technikailag megoldható, továbbítsuk az adatokat más adatkezelőnek akadály nélkül, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy szerződésen alapul, és az automatizált módon történik,
 • kérje, hogy javítsunk ki bármilyen pontatlanságot azon az adaton, amely a birtokunkban van,
 • kérje, hogy töröljünk bármely olyan információt, amelynek a felhasználására már nincs jogalapunk,
 • ahol az adatkezelés hozzájárulásán alapul, és bármilyen direkt marketinggel függ össze, azt a jövőre nézve visszavonhatja azzal, hogy azt a konkrét adatkezelést szüntessük meg,
 • tiltakozhat bármely adatkezelés ellen [profilalkotást is beleértve] a saját helyzetével kapcsolatos okokból, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön adatvédelmi jogaival szemben,
 • kérje, hogy korlátozzuk, hogy miként használjuk fel az adatait, pl. amíg egy panasz kivizsgálása tart.

Ezeknek a jogoknak az Ön által történő gyakorlása alól bizonyos kivételek érvényesülnek, amelyeknek a célja a közérdek védelme (pl. bűncselekmény megelőzése vagy felderítése), a mi jogaink védelme (pl. ügyvédi titok fenntartása), vagy mások jogai és szabadságai. Ha Ön ezeknek a jogoknak bármelyikét gyakorolni kívánja, akkor vizsgálni fogjuk az arra való jogosultságának fennállását, és indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszolunk. Öszetettebb esetekben, vagy olyankor, amikor nagyszámú kérés érkezik, ez az időtartam további két hónappal meghosszabbítható, amely esetben erről Önt értesítjük.

Ha nincs megelégedve az adatainak felhasználásával, vagy a fenti jogai gyakorlása esetén adott válaszunkkal, akkor panasszal fordulhat az adatvédelmi hatóságához [Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefonszám: +36-1-391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu].

ADATKEZELÉSI JOGALAPOK

Az Ön adatainak az EU adatvédelmi joga által megengedett kezelésére elsősorban az alábbi főbb alapelvek adnak megfelelő jogalapot:

 • ahol Ön a felhasználáshoz a hozzájárulását adta (elfogadta a hozzájárulási nyilatkozatot, bármely ilyen felhasználáshoz. A hozzájárulását visszavonhatja);
 • ahol az az Önnel való szerződésünk megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges;
 • amikor azt fel kell használnunk jogi kötelezettségeink teljesítéséhez;
 • amikor azt jogos érdekeink érvényesítéséhez használjuk fel, és az érdekeink elsőbbséget élveznek az Ön adatvédelmi jogaival szemben (a jogos érdekeink magában foglalják a jármű termékek és szolgáltatások kiemelkedő színvonalának megőrzését);
 • ahol az Önnel vagy harmadik személlyel szembeni jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme érdekében szükséges.

Létezhetnek más jogalapon alapuló felhasználások is; ilyen esetben meg fogjuk jelölni a jogalapot, és arról Önt is értesítjük, amint az új jogalap a tudomásunkra jut.

SIMPLE PAY

Tudomásul veszem, hogy a(z) Wallis Motor Duna Kft.  (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5.) adatkezelő által a wallis-shop.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

 • Elérhetőségek
  • név
  • megszólítás
  • monogram
  • lakcím
  • telefonszám
  • emailcím
  • faxszám
    Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff .