Az oldalak használata

JOGI KÖZLEMÉNY

COOKIE-K

A cookie egy kisméretű szöveges fájl, amelyet bizonyos weboldalak tárolnak az Ön számítógépén. A cookie-k semmilyen kárt nem okoznak az Ön számítógépében, azok nem tartalmaznak vírusokat. A weboldalhoz kapcsolódó cookie-k használatának célja, hogy az ügyfelek élvezetesebben böngészhessenek. A Wallis Motor komolyan veszi az Ön magánszférájának védelmét.

AZ OLDALAK HASZNÁLATA, SZERZŐI JOGOK

Kérjük, hogy a Wallis Motor weboldalak használata előtt olvassa el az alábbi használati feltételeket. Az internetes oldalak használatával ezeket a feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A Wallis Motor Duna Kft. márkakereskedés és ügynökségei (együttesen: a website-okat működtető cégek) az alábbi internetes oldalakon található anyagok kizárólag személyes, kereskedelmi és nem kereskedelmi célú tanulmányozását, valamint az anyagok letöltését engedélyezik a felhasználó számára, azzal a feltétellel, hogy ő az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. A jelen oldalakon található anyagokat, sem azok bármely részét a felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A jelen feltételek értelmében ezen anyagok, illetve azok részeinek más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása tilos. Az oldalakon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhet.

A SZOFTVEREK HASZNÁLATA

Amennyiben Ön a jelen oldalakról szoftvert tölt le, felhívjuk figyelmét, hogy annak használata kizárólag a szoftverhez mellékelt Szoftver Engedélyezési Megállapodás engedélyezési feltételeivel összhangban lehetséges. A Szoftver Engedélyezési Megállapodás tartalmának elolvasása és annak elfogadása előtt a szoftver letöltése vagy telepítése egyaránt tilos.

SZEMÉLYES ADATOK

Amennyiben olyan információt közöl ezeken az oldalakon, amelyekkel az személye azonosítható, elfogadja, hogy ezeket az információkat a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Adatait a Wallis Motor Duna Kft. márkakereskedés és a velük kapcsolatban álló ügynökségek kezelhetik. Adatait kizárólag névre és címre szóló kiküldés, promóció céljára szeretnénk felhasználni. Adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Wallis Motor  újdonságaival, vásárlási kedvezményeivel, kereskedelmi ajánlataival kapcsolatos anyagokat küldhessünk Önnek.

Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja, és kérheti személyes adatai kezelésének megszüntetését, ill. azok törlését a következő címre küldött levélben (1138 Budapest, Váci út 175.), valamint a(z) Wallis Motor Duna márkakereskedéstől: emailben (info@wallisduna.hu) vagy a következő címre küldött levélben (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 5.).

MÁS INTERNETES OLDALAKHOZ VALÓ KAPCSOLÓDÁS

A jelen oldalakról más Internetes oldalakra való csatlakozás lehetősége kizárólag az Ön kényelmét szolgálja. Amikor ezen kapcsolódási lehetőségeket igénybe veszi, a jelen oldalakat el fogja hagyni. A website-okat működtető cégeknek ezen további kapcsolódó Internetes oldalakat teljességükben áttekinteni nem áll módjában, azokat ellenőrizni nem tudja, így az oldalakért vagy azok tartalmáért felelősséget nem vállalnak. A fentiekből következően a website-okat működtető cégek az ilyen oldalakat, illetve a rajtuk fellelhető információt, szoftvert, terméket vagy más anyagot nem hagyták jóvá, azokért, vagy a felhasználásuk következményeiért nem vállalnak garanciát. A jelen oldalakhoz kapcsolódó valamennyi más internetes oldalra való belépés az Ön kizárólagos felelősségére történik.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A website-okat működtető cégek és a jelen oldalakon említett harmadik személyek kifejezetten kizárják az oldalak, az ezekhez kapcsolódó egyéb internetes oldalak, illetve az ezeken található anyagok és információk használatából, vagy a használat következményeiből származó bármely kárért való, akár szerződéses kötelmen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozásból eredő, vagy más jogszabályra, elvre hivatkozó felelősséget, korlátozás nélkül, ideértve a profitveszteségből származó, adatok elvesztéséből vagy az üzletmenet megszakításából származó károkat. Ez a rendelkezés akkor is érvényes, ha a website-okat működtető cégeket a bekövetkezett kár felmerültének lehetőségére előzetesen figyelmeztették.

ALTERNATÍV VITARENDEZÉSI LEHETŐSÉG

Törvényi kötelezettségünkből adódóan tájékoztatunk kell Önt arról, hogy az Európai Bizottság a fogyasztói panaszok kezelése céljából egy online platformot hozott létre, melynek neve ODR Platform (Online Dispute Resolution Platform, azaz Online Vitarendezési Platform). Az ODR Platformot az alábbi weboldalon találja meg: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fenti információt attól függetlenül kellett megosztanunk Önnel, hogy lehetőséget biztosítunk-e bármilyen más alternatív vitarendezési módra.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

A website-okat működtető cégek jogosultak a fenti Feltételek tartalmát naprakész állapotba hozni, azt bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítani. Tanácsoljuk, hogy a jelen oldalakat időről időre ismét tanulmányozza át, hogy a mindig időszerű információk birtokában legyen.

A FOGYASZTÁSSAL ÉS A CO2-KIBOCSÁTÁSSAL KAPCSOLATOS IRÁNYELVEK

Az új személyautók hivatalos üzemanyag-fogyasztásáról és CO2-kibocsátásáról további információt a „New Passenger Vehicle Fuel Consumption, CO2 Emission And Electric Power Consumption Guidelines” című, a márkakereskedőknél ingyenesen kapható, illetve a következő postacímen megrendelhető brosúrából kaphat:

Deutsche Automobil Treuhand GmbH Helmuth-Hirth-Str. 1 73760 Ostfildern, Németország.